Senteret sitt bannerbilde

Om oss

Vi ønsker primært fra første stund å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet hvor enn du måtte befinne deg i verden. Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.

Resepter

En del enkelt administrativt pasientarbeid som fornyelse av resept på faste medisiner kan gjøres uten ny legekonsultasjon etter avtale med fastlegen.

Vær ute i god tid med bestillingen, vi har minst ett døgns ekspederingstid på bestillinger.

Dersom du må ha fornyet resept eller liknende samme dag, må dette gjøres mellom pasientavtalene og vil bidra til forsinkelser, noe vi forsøker for å unngå.

Ordningen med e-resept er innført i hele Norge. Du får e-resept i stedet for papirresept uansett hvor du bor i landet.

Alle apotek og de fleste bandagister kan ekspedere e-resepten din. De fortsetter samtidig å ekspedere papirresepter som er gyldige.

E-resept er som en vanlig resept, bare at den blir lagret elektronisk istedenfor at du får den med på et papirark. Resepten kan hentes opp på alle apotek ved hjelp av ditt personnummer og kan gjelde for flere uttak, på samme måte som de gamle papirreseptene.

 

Sykemelding

Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykemeldt. Du må derfor alltid komme på time hvis du mener du trenger en sykemelding.

Det er ikke mulig å tilbakedatere sykmelding, den kan bare dateres fra første dag du har hatt kontakt med legekontoret ang. aktuell sykdom. Dersom det ikke er kapasitet til å gi deg time samme dag må du informere om at du ønsker sykemelding slik at dette kan dokumenteres i din journal.

Barns sykdom

For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding. Foreldrene skal da ikke ha sykemelding. Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.

 

 

Henvisninger

 

Henvisninger gis bare ved konsultasjoner og når undersøkelsen viser at det er påkrevet.

 

* Henvisningsordningen skal sørge for at de som trenger å komme til spesialist kommer til spesialistundersøkelse.

 

* Ordningen sørger for at spesialistene forblir flinke på det spesielle, mens allmennpraktikerne forblir flinke på de vanlige lidelsene og undersøkelsene.

 

* Du vil alltid få henvisning til spesialist når undersøkelsen viser at slik en undersøkelse er nødvendig.

 

* Noen spesialister har god kapasitet og tar imot pasienter med lidelser som kunne ha blitt undersøkt og behandlet i allmennpraksis. Du kan selvfølgelig ta imot tilbud om time hos en spesialist uten at du har en lidelse som krever spesialistvurdering. Imidlertid kan du ikke få henvisning for dette. I disse tilfellene er det vanlig at spesialisten tar en høyere egenandel.

 

* Hvis du er henvist for en kronisk lidelse, f.eks. til øyelege for grønn stær, gjelder henvisningen så lenge du går til samme spesialist for denne lidelsen. Det er ikke nødvendig med ny årlig henvisning. Skifter du lege må du ha ny henvisning.

 

* Henvisninger til vanlig rutineundersøkelse hos en spesialist fordi du heller ønsker en undersøkelse hos spesialisten enn hos fastlegen, kan du ikke få henvisning for. En slik undersøkelse må du betale for selv, og ta direkte kontakt med ønsket spesialist på egenhånd.