Resepter å behovsmedisiner kan bestilles via sms på telefonnummer:

41 23 71 33

Husk navn,dato og medikamentnavn.

-Ingen andre henvendelser blir behandlet på dette telefonnummer.