Resepter å behovsmedisiner kan bestilles via sms på tltnr: 413 37 133

Husk navn,dato og medikamentnavn.

-Ingen andre henvendelser blir behandlet på dette telefonnummer.