Fom 26.06 er det sommertid på Nøste legekontor.

Åpningstid i sommer 08.00-15.00