Close

AKUTT SYK? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 32 24 22 40, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113.

Koronasymptomer før avtalt time?

Ring (32 24 22 40) eller skriv (eKontakt) til oss for å klarere om du kan møte på kontoret hvis du har luftveissymptomer.

Har du spørsmål om karantene og sykemelding?

Kontakt oss via eKonsultasjon (helsenorge.no). Legg ved info om hvilken periode, stilling og arbeidsgiver det gjelder. Vi svarer forløpende.

Legesenter
Mandag til torsdag:
08:00–15:30

Fredag: 08:00–14:00

Telefon
Mandag og onsdag:
08:30–11:30 og 13:30–15:00

Tirs-, tors- og fredag:
08:30–11:30

Laboratorium
Mandag til torsdag:
08:00–11:30 og 13:00–14:30

Fredag: 08:00-11:30

Lunsj / møte
12:30–13:00

Reseptfornyelse

Fornyelse av smertestillende og vanedannende preparater utføres kun på konsultasjon, evt ved e-konsultasjon eller video-konsultasjon. Det finnes også andre medisinforskrivelser som krever tettere oppfølging.

Les mer om reseptfornyelse ➜

Henvisninger

Henvisninger til spesialist gis bare ved konsultasjoner og når undersøkelsen viser at det er påkrevet. Det gis ikke hvis man ønsker vanlig rutineundersøkelse hos spesialist istedenfor hos fastlegen.

Les mer om henvisninger ➜

Sykemelding

Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykemeldt. Du må derfor alltid komme på time hvis du mener du trenger en sykemelding. For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding.

Les mer om sykemeldinger ➜

Dr. Iversen har sluttet

Dr. Zahra Islam har overtatt som fastlege etter dr. Iversen f.o.m 01.08.2022. Pasientene får skriftlig informasjon fra HELFO.

8. mars 2022

Les mer ➜

Vaksinering

Influensavaksine ankommer kontoret uke 42. Vennligst ring for å avtale tid for vaksinasjon. Pasienter som er i en av risikogruppene blir prioritert først. Resterende får mulighe…

7. oktober 2020

Les mer ➜

Økte egenandeler fra 6. juli

Stortinget har vedtatt å øke egenandeler for behandling hos lege, dette innebærer at våre pasienter må betale noe høyere egenandel fra og med 6. juli.

2. juli 2020

Les mer ➜