Close

NB! Inntil en ukes behandlingstid for reseptforespørsel og eKonsultasjon.

I perioden fra januar 2024 til utgangen av april 2024 vil Ewa Spasowska være borte fra praksis noen dager i måneden. For å sikre kontinuitet i omsorgen og opprettholde vårt fokus på pasientens helse, har vi sørget for å ha en kvalifisert vikar lege, Steinar Fretland,  tilgjengelig i løpet av disse dagene.

TRENGER DU ØYEBLIKKELIG HJELP? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 32 24 22 40, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113.

Åpningstider

Legesenter
Mandag til torsdag:
08:00–15:30

Fredag: 08:00–14:00

Telefon
Mandag og onsdag:
08:30–11:30 og 13:30–15:00

Tirs-, tors- og fredag:
08:30–11:30

Laboratorium
Mandag til torsdag:
08:00–11:30 og 13:00–14:00

Fredag: 08:00-11:00

Lunsj / møte

12:30–13:00

Reseptfornyelse

Fornyelse av smertestillende og vanedannende preparater utføres kun på konsultasjon, evt ved e-konsultasjon eller video-konsultasjon. Det finnes også andre medisinforskrivelser som krever tettere oppfølging.

Les mer om reseptfornyelse ➜

Henvisninger

Henvisninger til spesialist gis bare ved konsultasjoner og når undersøkelsen viser at det er påkrevet. Det gis ikke hvis man ønsker vanlig rutineundersøkelse hos spesialist istedenfor hos fastlegen.

Les mer om henvisninger ➜

Sykemelding

Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykemeldt. Du må derfor alltid komme på time hvis du mener du trenger en sykemelding. For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding.

Les mer om sykemeldinger ➜

Registrer deg på helsenorge.no

Ved å registrere deg på helsenorge.no åpner du for muligheten til å bestille deg time til konsultasjon og fornyelse av faste medisiner på nett. Via helsenorge kan du ha enkel …

23. januar 2020

Les mer ➜

Language / språk

Messages has to be written in Norwegian or English. Messages in other languages will not be answered. Meldinger må foregå på norsk eller engelsk. Meldinger på andre språk blir…

25. oktober 2019

Les mer ➜