Close

3. desember 2018

Henvisninger

Henvisninger gis bare ved konsultasjoner og når undersøkelsen viser at det er påkrevet.

  • Henvisningsordningen skal sørge for at de som trenger å komme til spesialist kommer til spesialistundersøkelse.
  • Ordningen sørger for at spesialistene forblir flinke på det spesielle, mens allmennpraktikerne forblir flinke på de vanlige lidelsene og undersøkelsene.
  • Du vil alltid få henvisning til spesialist når undersøkelsen viser at slik en undersøkelse er nødvendig.
  • Noen spesialister har god kapasitet og tar imot pasienter med lidelser som kunne ha blitt undersøkt og behandlet i allmennpraksis. Du kan selvfølgelig ta imot tilbud om time hos en spesialist uten at du har en lidelse som krever spesialistvurdering. Imidlertid kan du ikke få henvisning for dette. I disse tilfellene er det vanlig at spesialisten tar en høyere egenandel.
  • Hvis du er henvist for en kronisk lidelse, f.eks. til øyelege for grønn stær, gjelder henvisningen så lenge du går til samme spesialist for denne lidelsen. Det er ikke nødvendig med ny årlig henvisning. Skifter du lege må du ha ny henvisning.
  • Henvisninger til vanlig rutineundersøkelse hos en spesialist fordi du heller ønsker en undersøkelse hos spesialisten enn hos fastlegen, kan du ikke få henvisning for. En slik undersøkelse må du betale for selv, og ta direkte kontakt med ønsket spesialist på egenhånd.