Close

3. desember 2018

Reseptbestilling

Resepter på behovsmedisiner kan bestilles via sms på telefonnummer: 41 23 71 33.

Husk navn, fødselsdato og medikamentes navn  og dose + navnet på din fastelge.

NB: Ingen andre henvendelser blir behandlet eller besvart på dette telefonnummeret. Du får ingen tilbakemelding men resepten kan forventes å ekspederes på et hvilket som helst apoteket i løpet av 2-3 virkedager.