Close

3. desember 2018

Reseptbestilling

Resepter på behovsmedisiner kan bestilles via sms på telefonnummer: 41 23 71 33. Husk navn, dato og medikamentnavn og navnet på din fastelge. Ingen andre henvendelser blir behandlet på dette telefonnummer.