Close

6. januar 2020

Dr. Elena Kamycheva overtar for Dr. Bjarte Storaas

Den 27. januar overtar Dr. Elena Kamycheva for Dr. Bjarte Storaas. Hun har studert medisin ved Archangelsk State Medical University og har hatt norsk autorisasjon siden 2005. Fullført spesialist utdanning i indremedisin, fordøyelsessykdommer og geriatri ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, i 2011-2014. Har jobbet som overlege både på UNN og Bærum sykehus. Har medisinsk doktorgrad på feltet D-vitamin, overvekt/fedme og hjerte-karsykdommer.