Close

8. mars 2022

Dr. Iversen har sluttet

Dr. Zahra Islam har overtatt som fastlege etter dr. Iversen f.o.m 01.08.2022. Pasientene får skriftlig informasjon fra HELFO.