Close

Ansatte

Elena Kamycheva

Fastlege
Spesialist i allmennmedisin, indremedisin, fordøyelsessykdommer og geriatri

Elena Kamycheva har studert medisin ved Archangelsk State Medical University og har hatt norsk autorisasjon siden 2005. Fullførte spesialistutdanning i indremedisin, fordøyelsessykdommer og geriatri ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, i 2011-2014. Har jobbet som overlege både på UNN og på Bærum sykehus. Har medisinsk doktorgrad på feltet D-vitamin, overvekt/fedme og hjerte- og karsykdommer.

Zahra Islam

Fastlege
Under spesialisering i allmennmedisin

Erfaring innen allmennpraksis, akuttmedisin og psykiatri.

Charlotte Skogvold-Knutsen

Fastlege
Spesialist i Allmennmedisin

Ewa Spasowska

Fastlege
Spesialist i allmennmedisin