Close

Ruben

Angående J&J-koronavaksine

Legene ved Nøst legenkontor deler anbefalingene og vurderingene fra Legeforeningen om at det er uforsvarlig å vaksinere med J&J-vaksinen. Det innebærer at det ikke blir tilbudt vurdering og foreskrivning med J&J-vaksinen hos våre fastleger og alle forespørsler rundt dette vil bli besvart med avslag.

Read More

Dr. Elena Kamycheva overtar for Dr. Bjarte Storaas

Den 27. januar overtar Dr. Elena Kamycheva for Dr. Bjarte Storaas. Hun har studert medisin ved Archangelsk State Medical University og har hatt norsk autorisasjon siden 2005. Fullført spesialist utdanning i indremedisin, fordøyelsessykdommer og geriatri ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, i 2011-2014. Har jobbet som overlege både på UNN og Bærum sykehus. Har medisinsk doktorgrad […]

Read More