Close

Ruben

Dr. Iversen har sluttet

Hennes pasientliste vil bli ivaretatt av vikarierende lege, Zahra Islam, fra og med 01.04 til 30.09. Når ny fastlege tiltrer får pasientene skriftlig informasjon fra HELFO.

Read More

Angående J&J-koronavaksine

Legene ved Nøst legenkontor deler anbefalingene og vurderingene fra Legeforeningen om at det er uforsvarlig å vaksinere med J&J-vaksinen. Det innebærer at det ikke blir tilbudt vurdering og foreskrivning med J&J-vaksinen hos våre fastleger og alle forespørsler rundt dette vil bli besvart med avslag.

Read More