Close

Viktig å vite før du går videre…

Eventuell endring av time må skje via telefon eller SMS senest 24 timer før konsultasjon. 

Fortsett ved å trykke på knappen under.

Bestill time