Close

Nøste legekontor

Informasjon om vikarlege

Charlotte Skogvold blir borte fra Nøste legekontor f.o.m 140219 t.o.m februar 2020 grunnet hennes spesialisering. Linda Karin E Sommerfeldt blir hennes vikar dette året. Christian Getz, ØNH spesialist, skal være vikar for Bjarte Storaas annenhver fredag f.o.m. 22.02.19  

Read More

Reseptbestilling

Resepter på behovsmedisiner kan bestilles via sms på telefonnummer: 41 23 71 33. Husk navn, fødselsdato og medikamentes navn  og dose + navnet på din fastelge. NB: Ingen andre henvendelser blir behandlet eller besvart på dette telefonnummeret. Du får ingen tilbakemelding men resepten kan forventes å ekspederes på et hvilket som helst apoteket i løpet […]

Read More

Viktig ang SMS-utveksling

Som følge av den nylige avgjørelsen rundt finansiering av SMS-tjenester i form av påminnelser om timer og resept/time-bestilling har vi måttet se oss nødt til å avvikle denne tjenesten inntil videre. Beklager de ulemper dette medfører for våre pasienter! Ønsker du mer informasjon om saken kan du lese her: https://helsedirektoratet.no/nyheter/ingen-rettssak-om-sms-gebyrer

Read More