Close

Nøste legekontor

Language / språk

Messages has to be written in Norwegian or English. Messages in other languages will not be answered. Meldinger må foregå på norsk eller engelsk. Meldinger på andre språk blir IKKE behandlet.

Read More

OBS! Sjekk at personalia stemmer på helsenorge.no

Nøste Legekontor er nå i gang med SMS-utveksling og påminnelse av time via SMS. Det forutsetter at helsenorge har riktig informasjon om deg som pasient. Vi oppfordrer derfor alle til å gå inn på helsenorge.no å sjekke at telefonnummer og personalia stemmer. NB! Viktig at man huker av for FULL TILGANG. Det gjøres under ,,bruk […]

Read More