Close

Nyheter

Dr. Iversen har sluttet

Hennes pasientliste vil bli ivaretatt av vikarierende lege, Zahra Islam, fra og med 01.04 til 30.09. Når ny fastlege tiltrer får pasientene skriftlig informasjon fra HELFO.

Read More

Angående J&J-koronavaksine

Legene ved Nøst legenkontor deler anbefalingene og vurderingene fra Legeforeningen om at det er uforsvarlig å vaksinere med J&J-vaksinen. Det innebærer at det ikke blir tilbudt vurdering og foreskrivning med J&J-vaksinen hos våre fastleger og alle forespørsler rundt dette vil bli besvart med avslag.

Read More

Vaksinering

Influensavaksine ankommer kontoret uke 42. Vennligst ring for å avtale tid for vaksinasjon. Pasienter som er i en av risikogruppene blir prioritert først. Resterende får mulighet for vaksinering fra 01.12.20. Husk at du må bli på legekontoret i 20 min etter vaksinering! For andre vaksiner trenger du en resept, det er da viktig at du […]

Read More

LEGEKONTORET ER ÅPENT FOR ALLE SOM TRENGER DET

20.03.2020 Dersom du har helseplager eller bekymringer skal du IKKE nøle med å kontakte fastlegen din. Selv i tider med koronasmitte skal vi ivareta annen sykdom eller mistanke om sykdom. Kapasiteten ved kontoret er god da vi ikke tar imot vurderinger av luftveissmitte på klinikken. Vi vurderer hver enkelt pasient på en tryggest mulig måte, […]

Read More

Registrer deg på helsenorge.no

Ved å registrere deg på helsenorge.no åpner du for muligheten til å bestille deg time til konsultasjon og fornyelse av faste medisiner på nett. Via helsenorge kan du ha enkel kommunikasjon med legekontoret. NB! en e-konsultasjon belastes som et vanlig oppmøte. Du kan også huke av for «full tilgang», dette finner man under «bruk av […]

Read More

Language / språk

Messages has to be written in Norwegian or English. Messages in other languages will not be answered. Meldinger må foregå på norsk eller engelsk. Meldinger på andre språk blir IKKE behandlet.

Read More